Go to content

Main menu:

Introducere

Ce este Reţeaua Natura 2000?
Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar.
Ca bază legală pentru implementarea reţelei, la nivel comunitar au fost emise două directive europene:
Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, cunoscută sub numele de „Directiva Păsări” (adoptată la 2 aprilie 1979) şi
Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei
şi a faunei sălbatice, cunoscută sub numele de „Directiva Habitate” (adoptată la 21 mai 1992).
Scopul Reţelei Natura 2000 nu este acela de a crea aşa-numitele sanctuare ale naturii în care natura îşi urmează cursul şi orice activităţi umane sunt interzise. Dimpotrivă, acest concept modern urmăreşte o convieţuire armonioasă între om şi natură. Aşadar, după desemnarea siturilor Natura 2000, activităţile umane sunt permise, însă în măsura în care menţin habitatele şi speciile de importanţă comunitară în stare bună.

Ce obligaţii impune un sit Natura 2000?
Directiva impune pe teritoriul siturilor Natura 2000:
Evitarea activităţilor ce pot avea efecte semnificative de perturbare a speciilor sau degradare a habitatelor pentru care situl a fost desemnat.
Luarea de măsuri pozitive, unde este necesar, pentru a menţine sau reface speciile şi habitatele la un „stadiu de conservare favorabil" în arealul lor natural.

Mituri despre siturile Natura 2000
evărat că...
Nu este adevarat că ....
• Includerea unui teren într-un sit Natura
2000 afectează dreptul de proprietate asupra terenului respectiv.
Proprietăţile îşi pierd automat valoarea după ce au fost desemnate situri Natura 2000.
Activităţile economice vor fi limitate.
Vânătoarea va fi interzisă.
Orice nouă infrastructură va fi interzisă.
Activităţile cotidiene trebuie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului.
Este adevărat că...
Realitatea despre siturile Natura 2000evărat că...
Este adevărat că…
• Multe metode de exploatarea terenurilor vor continua în
acelaşi mod, pentru că sunt deja compatibile cu conservarea habitatelor şi speciilor existente.
• Acolo unde metodele de exploatare
folosite afectează negativ speciile şi habitatele existente, se pot face unele modificări, fără a pune în pericol productivitatea terenului.
Vânătoarea, pescuitul, turismul şi alte acţiuni recreative se vor desfăşura în continuare, cu condiţia ca acestea să fie administrate într-o manieră durabilă şi să nu afecteze speciile rare şi habitatele existente, sau procesul de refacere a acestora.
• Numeroase situri Natura 2000 sunt
valoroase tocmai datorită modului în care au fost exploatate până acum.
Conform Directivei Habitate procesul de implementare a re
ţelei Natura 2000 trebuie să ţină cont de cerinţele economice, sociale şi culturale, promovând dezvoltarea activităţilor economice a siturilor Natura 2000. Desemnarea siturilor Natura 2000 creează anumite obligaţii, dar oferă şi o serie de beneficii şi oportunităţi pentru comunităţile locale şi proprietarii de terenuri.
Beneficii :
-eticheta ecologică pentru produsele şi serviciile locale,
-sprijin pentru accesarea fondurilor de la UE,
-creearea de locuri de muncă,
-venituri suplimentare prin promovarea eco-turismului,
-utilizarea durabila a resurselor

Natu
ra 2000 nu însemnă scoaterea din uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor tradiţionale agro-pastorale şi silvice care nu dăunează patrimoniului existent.


Harta Sit Natura2000 muntii Tarcu ROSCI0126.

tarcu, muntii tarcu, tarcu, natura 2000, nedeia, poiana, poiana marului, bloju, asociatia, zavoi, caras severin, arie protejata

Barajul Poiana Marului
localnici din Poiana Marului

Lobby pentru Banatul de munte

ROSCI0126
Back to content | Back to main menu